FUNDAMENTET

Der er fem gennemgående grundpiller, der løber som en rød tråd gennem hele uddannelsen.

 • 01 KOMPAS

  Som Gruppe Facilitator er dit fundament Kompassets seks pejlemærker, så du fleksibelt kan navigere i deltagernes behov og reaktioner.

 • 02 COACHING

  Kunsten at stille spørgsmål og tænde lys, så vi hjælper deltagerne til at kigge ind i de dunkle afkroge af både gruppen og den enkelte.

 • 03 MINDFULNESS

  Du lærer at facilitere en proces. Ikke kontrollere den, men i stedet bruge det, der opstår i rummet. Opmærksomhed fra øjeblik til øjeblik.

 • 04 PROCES

  En workshop-leder eller konsulent, der arbejder med personens udvikling må kende til menneskelige processer og motivation.

 • 05 RESONANS

  Resonanspædagogik er fundamentet for måden vi formidler viden i en gruppe. Undervisning må tænkes på ny og være en dialog, ikke en monolog.

MODULBESKRIVELSE

Disclaimer

At facilitere personlige gruppeprocesser handler om
at tage udgangspunkt i mennesket og gruppen, ikke i indholdet og teorien.

 

For vil gruppen, spørgsmålene, reaktionen eller energien i en anden retning end planlagt, går vi derhen.
Derfor er nedenstående overblik over modulerne også kun retningsanvisende.

 

 

Dog kan jeg garantere dig for, at vi når alle temaerne, alle teorierne og alle øvelserne.
Det er bare ikke sikkert det bliver i den rækkefølge, som du ser nedenfor.

MODUL 1: LANGSOMMELIGHED

INDHOLD

Langsommelighed
som disciplin

Grundprincipperne i mindfulness

 Teamproces og gruppedynamik

 

DU LÆRER

At sætte rammen for en gruppeproces (værktøj; preframing)

 

Teknikker til at lande en gruppe og et individ

 

TUF – fundamentet for personlige gruppeprocesser

 

Gruppe Facilitatorens ABC – opskriften på en struktur til alle processer

MODUL 2:
UBEHAGET

INDHOLD

Ubehag
i praksis

ACT

Grundsmerter

 

 

 

DU LÆRER

5 trin til at forløse ubehag

 

At tackle og møde modstand og utilfredshed i et rum

 

At møde og rumme ubehag i dig selv og andre

 

At bruge kroppens energi som værktøj

MODUL 3:
INTEGRITET

INDHOLD

Narrativ
metode

Sårbarhedens
styrke

Øvre
begrænsninger

 

DU LÆRER

At identificere og guide rummets energi

 

At arbejde med egen og andres integritet (det personlige sprog)

 

At bruge historier
som drivkraft i personlig proces

MODUL 4:
HANDLING

INDHOLD

Ansvar
som værktøj

Coaching
som metode

Systemisk
metode

 

DU LÆRER

100% ansvar – et værktøj til
at arbejde med ansvar i praksis

 

Om proceskonsulentens
værktøjskasse

 

Teamcoachingens principper:
at arbejde resultatorienteret med en gruppe

MODUL 5:
MOMENTUM

INDHOLD

Vanens
Magt

Neurospykologi

Adfærdsdesign

 

DU LÆRER

At arbejde med hjernen i stedet for i mod

 

De fem grundregler for momentum og forankring af indsigt

 

Resultatskabende planlægningsværktøjer

 

At guide visualiseringer

MODUL 6:
TILLID

INDHOLD

Tillid
som bundlinje

Ræsonanspædagogik

Feedback

 

DU LÆRER

At samle og lukke et rum og binde sløjfe på deltagernes oplevelse

 

De 7 parametre for tillid, så et abstrakt begreb bliver målbart og tilgængeligt

 

At åbne mennesker, så de kan vælge tillid til sig selv, andre og verden

MODUL 7:
GRUPPE FACILITATOR

INDHOLD

Roller

Branding

Præsentationsteknik

 

DU LÆRER

De mange perspektiver en Gruppe Facilitator kan jonglere med, og værktøjer hertil.

 

At stå stærkt i din rolle som Gruppe Facilitator

 

Dit brand som Gruppe Facilitator (koncept og tydelighed)

CERTIFICERING

VIDEOOPTAGELSE

Mellem modul 6 og 7 afleverer du et videoklip, på max 10 udvalgte minutter, fra en gruppeproces, du har faciliteret i uddannelsesperioden.

 

SKRIFTLIG DEL

Mellem modul 6 og 7 afleverer du en skriftlig opgave, som tager udgangspunkt i dit videoklip og som forklarer, uddyber og perspektiverer ved hjælp af de teorier og værktøjer, du har lært på uddannelsen.

 

MUNDTLIG DEL

på certificeringsdagen fremlægger du dit materiale, og vi taler om din rolle som Gruppe Facilitator (varighed 30 min.).

Alle moduler vil give dig et teoretisk fundament,
som du afprøver i praksis alene og sammen med andre.

 

Du opfordres til at øve dig mellem modulerne ved løbende at afholde personlige gruppe-processer.

En gruppe er ikke nødvendigvis kun at finde på en arbejdsplads, men er en samling af mere end 2 mennesker, som skal interagere. Det kan være en forældregruppe, en frivillig organisation, et projekt eller et andet privat tiltag, som har brug for facilitering. Kun kreativiteten sætter grænser.

Vi arbejder hele tiden med 4 kategorier af læring

 

Teoretisk fundament

 

Fleksibel værktøjskasse

 

Omfattende øvelseskatalog

 

Personlig indsigt og integritet 

Træning kan være

 

Møder

 

Coaching af flere på én gang

 

Strategi- og innovationsprocesser

 

Undervisning

 

Formidling af faglige emner

En (fatal) fejl du ikke må begå når du formidler til flere
– som du nemt kan undgå allerede i dag

Skriv dig op og modtag mails, der gør dig knivskarp i arbejdet med grupper
som leder, coach og underviser.

 

.

 

Privatlivspolitik